Fysiotherapeuten

Christel Boterkooper-de Beer
Algemeen fysiotherapeut
Oedeemtherapeut
Oedeemtaping
Medical taping
Looptrainer bij Claudicatio Intermittens (aangesloten bij claudicationet)
Revalidatie na COVID-19